Gi beskjed dersom du ønsker en spesiell hytte når du bestiller, så prøver vi å oppfylle ditt ønske dersom det er praktisk mulig. 

Synnebu, Halvorbu og Jennybu er tilnærmet like, mens Liabu er en annen hyttetype.