Fiskekort

Torsetlia selger fiskekort til vannene:
Numedalslågen, øvre og nedre Løytetjønn, Fyrestjønn, øvre og nedre Kroktjønn, Gvonnetjønn og Løytetjønni.

Fiskekortene kjøpes i resepsjonen. Vi selger også turkart over Dagalifjell.

Det er mulig å leie fiskeguide mot et tillegg i prisen. Dette må avtales i  god tid i forveien.

KMDrCx8Mz0LkVkxC8S6M5g0moJ99j1ZMPFyzFsdVYuMA